Πλατφόρμα Spothub

Η πλατφόρμα Spothub μετατρέπει ένα δίκτυο, ενσύρματο ή ασύρματο, σε ένα έξυπνο οικοσύστημα διασυνδεδεμένων υπηρεσιών, καναλιών επικοινωνίας, στατιστικών και δεδομένων.

Υπηρεσίες

Wifi hotspots

Σκοπός

Είναι η βέλτιστη εμπειρία του χρήστη, ο οποίος αναμένει εμπειρία χρήσης ίντερνετ αντίστοιχη  ή και καλύτερη από αυτήν που απολαμβάνει στο σπίτι του.

Βασικά χαρακτηριστικά

Από δεκάδες έως χιλιάδες ταυτόχρονα συνδεδεμένες συσκευές.

Διαχείριση σε πραγματικό χρόνο (ελάχιστα δευτερόλεπτα από τη στιγμή της σύνδεσης).

Πολλαπλά προφίλ σύνδεσης, διαφορετικές ταχύτητες, με χρονικούς ή μη περιορισμούς.

Άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων από το cloud διαχειριστικό (λιγότερα από 0,2 ‰ πιθανά προβλήματα συνδεσιμότητας).

Πλήρης προσαρμογή και ενσωμάτωση στο υπάρχων δίκτυο, ‘διαφανής’ για τον τελικό χρήστη μετάβαση.

Περιεχόμενο κατά τη σύνδεση

Πολλαπλοί τρόποι σύνδεσης σε ξεχωριστό δικτυακό προφίλ ο καθ’ ένας.

Νέα και ανακοινώνσεις.

Ερωτηματολόγια

Καμπάνιες

Στατιστικά

Εναρμόνιση με κανονισμό GDPR.

Διασύνδεση με επιλεγμένα συστήματα κρατήσεων (PMS)

Hotspot as a Service - HaaS

HaaS

Τι είναι

Αναλαμβάνουμε τη διασύνδεση του δικού σας ΒΙ ( Business Intelligence ) συστήματός σας με ένα hotspot wifi δίκτυο, αναπτύσσοντας τα κατάλληλα εργαλεία κάθε φορά για την βέλτιστη διαλειτουργικότητα των επιμέρους συστημάτων.

Τι κερδίζετε

Ασχολείστε μόνο με τη δική σας υπηρεσία και την υπεραξία που προσφέρετε στον τελικό σας πελάτη, χωρίς να ασχοληθείτε με τη διαχείριση ενός πολύπλοκου δικτυακού συστήματος που αποτελεί ένα δίκτυο hotspot. Ενδεικτικά: συμβατότητα mobile συσκευών, αντιμετώπιση δικτυακών προβλημάτων και ρυθμίσεων, διαχείριση ρούτερ, θέματα ασφαλείας, επεκτασιμότητα, μεγάλης κλίμακας δίκτυα.

Παράδειγμα

Είστε marketing agency και επιθυμείτε να διαχειριστείτε μέσω wifi δικτύων τον κόσμο που επισκέπτεται εμπορικά κέντρα.

Δίκτυα

Σχεδιασμός

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και σχεδιασμό  του δικτύου, ενσύρματου και ασύρματου.

Υλοποίηση

Μεσω του ευρύτερου δικτύου συνεργατών μας, αναλαμβάνουμε την ενορχήστρωση της εγκατάστασης και παραμετροποίησης του δικτύου, βάσει του ανωτέρω σχεδιασμού.  

Διαχείριση

Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση απλών και σύνθετων δικτύων, εταιρικών και μη.

Teleport

Τι είναι

Διαχειριστείτε συμβατό δικτυακό εξοπλισμό μέσω ίντερνετ με απόλυτα ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο, χωρίς να ‘εκθέσετε’ τον εξοπλισμό στο ίντερνετ.

Πώς λειτουργεί

Συνδέεστε στο Spothub cloud app με το λογαριασμό σας, το οποίο επικοινωνεί με το Spothub router εγκατεστημένο στο χώρο σας. Μέσω αυτού, διαχειρίζεστε απευθείας τον εξοπλισμό από το εκάστοτε web interface του. 

Συμβατός εξοπλισμός

Ubiquity AirOS, Unifi/UNMS controller, Mikrotik RouterOS, TPlink, Grandstream, FreePBX, PFsense, κ.α.

Gallery